ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Zasady korzystania z serwisu internetowego www.sensai-instytut.pl
§ 1. Warunki ogólne.

1. Korzystanie z serwisu www.sensai-instytut.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków korzystania z serwisu.
2. Dane i informacje zawarte w serwisie internetowym www.sensai-instytut.pl publikowane są dla celów marketingowych, reklamowych i informacyjnych.
3. Wszelkie dane (w tym artykuły, informacje, zdjęcia, ilustracje, dźwięki, znaki handlowe itp.) zamieszczone w serwisie internetowym www.sensai-instytut.pl chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność firmy POLLUX Sp. z o.o. i nie są danymi ogólnie dostępnymi.

§ 2. Warunki użytkowania serwisu.

1. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym www.sensai-instytut.pl w celach komercyjnych oraz niekomercyjnych, oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie w innych sposób danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.sensai-instytut.pl dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody firmy POLLUX Sp. z o.o. lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej.
3. Utworzenie linku do niniejszego serwisu internetowego wymaga zgody firmy POLLUX Sp. z o.o.

§ 3. Zakres odpowiedzialności.

1. Wszelkie informacje i dane zamieszczone w serwisie internetowym nie są wiążące, mogą nie być aktualne lub wyczerpujące.
2. Firma POLLUX Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego www.sensai-instytut.pl, a w szczególności za szkody będące następstwem:
1) interpretacji i/lub wykorzystania danych/informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych/informacji;
2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
3. Firma POLLUX Sp. z o.o. nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową (serwis internetowy), do której jest dostęp z serwisu internetowego www.sensai-instytut.pl

§ 4. Ochrona danych.

1. Serwis internetowy www.sensai-instytut.pl wykorzystuje pliki cookie do przechowywania pewnych informacji dotyczących użytkownika (np. język, kraj, data i czas otwierania strony, itp.). W celu usunięcia plików cookie lub uniemożliwienia ich zapisywania na komputerze korzystającego z serwisu internetowego www.sensai-instytut.pl prosimy o dokonanie zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej.
2. Osoby korzystające z serwisu internetowego www.sensai-instytut.pl, w tym biorące udział w ankietach, konkursach, korzystające z działu „rezerwuj”, „sklep” oraz „skontaktuj się z nami” wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez firmę POLLUX Sp. z o.o. oraz wykorzystywanie i przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych dla celów realizacji danego konkursu/ ankiety/ rezerwacji/ zamówienia lub nawiązania kontaktu. Ponadto wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych (informacja o aktualnych produktach, promocjach, etc.).
3. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a podającemu dane przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

§ 5. Obowiązywanie zasad.

Firma POLLUX Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Zmiana zasad będzie obowiązywać od momentu ich publikacji w serwisie internetowym www.sensai-instytut.pl