REZERWUJ
'; $JS = $_POST["JS"]; $imie = $_POST["imie"]; $email = $_POST["email"]; $tel = $_POST["tel"]; $data = $_POST["data"]; $zabieg = $_POST["zabieg"]; $uwagi = $_POST["uwagi"]; $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; if (!preg_match("/\b(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\b/", $ip)) { exit("Nieprawidłowy numer IP. Invalid IP number"); } else { if ($JS!=""){ $info = ""; if ($imie==""){ $info .= 'brak imienia i nazwiska
'; } else if (!preg_match('/[a-zA-Z]+ [a-zA-Z]+/', $imie)){ $info .= 'niepoprawne imię i nazwisko
'; } if ($email==""){ $info .= 'brak adresu e-mail
'; } else if (!preg_match('/^[\w\-\.\+]+\@[a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-zA-z0-9]{2,4}$/', $email)){ $info .= 'niepoprawny e-mail
'; } if ($tel==""){ $info .= 'brak telefonu
'; } else if (!preg_match('/^[0-9]+$/', $tel)){ $info .= 'niepoprawny numer telefonu - proszę wpisać wyłącznie cyfry
'; } if ($data==""){ $info .= 'brak daty wizyty
'; } else if (!preg_match('/^[0-9]+$/', $tel)){ $info .= 'data powinna zawierać tylko cyfry oraz znaki (-) lub (.)
'; } if ($info!=""){ echo '
Pojawiły się następujące błędy w formularzu:
'; echo $info; echo 'POWRÓT
'; } else { require 'linker.php'; $q = "SELECT * FROM restricted WHERE ip='$ip'"; $r = mysql_query($q) or die ("Nie można połączyć się z bazą danych. Spróbuj później"); $count = 0; while ($row = mysql_fetch_array($r, MYSQL_ASSOC)) { $count++; } if ($count>=3){ echo '
Przekroczono limit
Ze względów bezpieczeństwa z jednego komputera w ciągu godziny można wysłac maksymalnie trzy rezerwacje. Spróbuj później.
'; } else { $subject= "Instytut Urody SENSAI - REZERWACJA - ".$imie; $content .= "Poproszę o rezerwację wizyty:"."\r\n"; $content .= "Imię i nazwisko: ".$imie."\r\n"; $content .= "Numer telefonu: ".$tel."\r\n"; $content .= "Adres e-mail: ".$email."\r\n"; $content .= "Data wizyty: ".$data."\r\n"; $content .= "Rodzaj zabiegu: ".$zabieg."\r\n"; $content .= "UWAGI: ".$uwagi."\r\n"; $headers = "MIME-Version: 1.0"."\r\n"; $headers .= "Content-type: text/plain; charset=utf-8"."\r\n"; $headers .= "From: ".$email."\r\n"; $to="sensai-warszawa@pollux.pl"; mail($to, $subject, $content, $headers) or exit("błąd podczas wysyłania e-maila"); $tocc="biuro@pollux.pl"; mail($tocc, $subject, $content, $headers) or exit("błąd podczas wysyłania e-maila"); $subject= "Instytut Urody SENSAI - Otrzymaliśmy zgłoszenie rezerwacji na ".$data; $content = ""; $content .= "Dziękujemy! Wkrótce skontaktujemy się z Tobą, w celu potwierdzenia rezerwacji"."\r\n"."\r\n"; $content .= "Instytut Urody SENSAI"."\r\n"; $content .= "Hotel Sofitel Victoria"."\r\n"; $content .= "Ul. Królewska 11"."\r\n"; $content .= "00-065 Warszawa"."\r\n"; $content .= "Tel. 22/657 82 98, 22/657 83 61"."\r\n"; $content .= "sensai-warszawa@pollux.pl"."\r\n"; $headers = "MIME-Version: 1.0"."\r\n"; $headers .= "Content-type: text/plain; charset=utf-8"."\r\n"; $headers .= "From: sensai-warszawa@pollux.pl\r\n"; $totoo=$email; mail($totoo, $subject, $content, $headers) or exit("błąd podczas wysyłania e-maila"); echo '
DZIĘKUJEMY!
Twoje zgłoszenie rezerwacji zostało pomyślnie wysłane. Na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz potwierdzenie z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Imię i nazwisko*:'.$imie.'
E-mail*:'.$email.'
Nr telefonu*:'.$tel.'
Wybierz preferowaną datę wizyty:'.$data.'
Nazwa zamawianej usługi:'.$zabieg.'
Informacje dodatkowe:'.$uwagi.'
Twój nr IP:'.$ip.'
'; } $q01 = "INSERT INTO restricted ( id , ip , stamp ) VALUES (NULL , '$ip', CURRENT_TIMESTAMP);"; $r01 = mysql_query ($q01) or die (); } } else { echo ''; echo '
'; } } */ ?>